Laker
example2

Technische Daten / Technical Data:
Massstab / Scale: 1:5
Länge / Length: 1800 mm
Spannweite / Wingspan: 1500 mm
Motorisierung / Motorization: Magnum 10 ccm/ 2-Takt
Gewicht / Weight: 4.5 kg
Aufbau / Construction: div. Holzsorten / Balsa / Sperrholz / Gewebe / Flügel demontierbar
Technik / Technology: Standart